Všichni víme, jak složité je odkomunikovat s veřejností určitý druh informací. Je velice složité dostat do všeobecného povědomí okolí či trhu.

Není jednoduché přijít a myslet si, já umím vyrobit určitý druh zboží, tady je a prodej se!

Na základě vhodného naplánování a rozfázování kampaně, jsme schopni vytvořít optimální marketingový mix, který v kombinaci s moderními postupy bude mít za následek zvýšení prodejů dané služby či daného výrobku.

 

Jsme schopni optimálně namixovat:

  1. PR
  2. Outdoor
  3. Print  advertisement
  4. Přímý prodej
  5. Televizní zdělení
  6. Kontextová reklama
  7. Internet
  8. Telemarketing
  9. Sales support
  10. Hostesing

Více na 722 920 168