Postavíme pro Vás kompletní kampaň při uvedení výrobku na trh, zvýšení povědomí o Vaší firmě či jiné PR marketingové komunikaci.

 

Co je to Reklamní kampaň?

Ucelený soubor aktivit, které ve finální fázi vedou k zvýšení povědomí o dané firmě či produktu.

Při provádění těchto kampaní, používáme kompletní marketingový mix, který vhodně doplňujeme dle jednotlivých fází kampaní.

 

Navrhneme a provedeme:

  • timing kampaně
  • místo provedení
  • způsob provedení
  • rozfázování
  • styl
  • kompletní organizační zajištění
  • konzultace
  • zajistíme kompletní technické zajištění
  • zajistíme hostesing
  • reklama outdoorová, tisková, internetová, rozhlasová, televizní, alternativní

 

V našem teamu najdete vždy project managera, který je Vám po celou dobu kampaně k dispozici, aby Vás bezprostředně informoval o průběhu a konzultoval veškeré fáze kampaně.
Provádíme: obchodní, politické, dobročinné i jiné kampaně